Akademik Yayınlar

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınıñ 2021 doçentlik başvurusunda değerlendirmek için koşul koyduğu kitap yayımlamada yayınevimizden çıkacak kitaplarınız için 20 puan, kitap editörlüğü ya da bölüm yazarlığınızdan da 10 puan kazanabilirsiniz.

Yayın paketini inceleyin.

Kitap Bölümü Yazarlığı (Mart 2022)

Mart 2022’de bölüm yazarlığı ile yayımlanacak kitaplarımıza makale alımlarımız sürmektedir. Aşağıda adları yazılı kitaplarımıza ilgili konu başlığı ile yazılmış akademik düzeydeki makaleler kabul édilmektedir.

Kutlu Yayınevi, ÜAK koşullarında “tanınmış uluslararası yayınevi” statüsündedir.

1) Sağlık Bilimlerinde Yéñi Araştırmalar – 2022
2) Toplumsal Bilimlerde Yéñi Araştırmalar – 2022
3) Eğitim Bilimlerinde Yéñi Araştırmalar – 2022
4) Dil Bilimlerinde Güncel Konular – 2022
5) Fen Bilimlerinde Yéñi Araştırmalar – 2022
6) İlâhiyatta Güncel Konular (Sucettin Uluç Armağanı) – 2022
7) Tarihî Araştırmalarda Yéñi Konular – 2022

YAZIM KURALLARI
Yazı dosyaları .doc, .docx ya da .odt biçeminde, 16,5 x 23,5 cm sayfa ölçüsünde olmalıdır. Yazı boyutu 12 punto, tek satır aralığında ve “Times New Roman” yazı türü ile işlenmelidir. Kenar boşlukları sağ, sol ve üstten 1,5 cm, alttan da 1,2 cm olmalıdır. En az 5, en çok 30 sayfa olabilir. Uluslararası düzeyde benimsenmiş APA kuralları çerçevesinde alıntı, kaynak ve dipçe gösterim biçemlerine yér vérilmelidir.
YAYIN SÜRECİ VE TARİHİ
Basılı kitaplar Mart 2022’nin sonuna değin yayımlanmış olacakken e-kitap sürümleri daha öncesinden www.kutluyayinevi.com üzerinden erişime açılacaktır. Basılı kitaplar Kitapyurdu, Kitapseç, Trendyol, Amazon, Sekendiz ve benzeri satış kanallarından temin edilebilir olacaktır.
BAŞVURUNUÑ SÜRECİ
Çalışmalar “istek@kutluyayinevi.com” e-posta adresine aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir. Karışıklık olmamasına adına tüm belgeleriñ tek bir posta içinde olmasına özen gösterilmesi rica olunur.
1. Kitap Bölümü Çalışması
(Word bélgesi olarak .doc, .docx veya .odt biçeminde olmalıdır.)
2. İntihal Raporu
(Turnitin, Ithenticate ya da intihal.net üzerinden kaynakça dışında %20 ve altı beñzerlik oranını gösterir bélge olmalıdır.
3. Sözleşme (İNDİR)
(Sözleşmedeki ilgili boşluklar doldurulup bilgisayar çıktısı alındıktan soñra JPG, PNG veya PDF olarak gönderilmesi yéterlidir.)
4. Ödeme Dekontu
(Ödeme açıklamasına kitap adı yazılmalıdır.)
SOÑ BAŞVURU VE YAYIN TARİHİ
Çalışmalarıñ soñ gönderim tarihi “11 Mart 2022 – Cuma” günüdür. Kitaplar “20 Mart 2022 – Pazar” gününe dek yayımlanacaklardır.
ÖDEME
Katılım payı 500 TL’dir. Ödeme kapsamında kapak tasarımı, dizgi, ISBN, bandrol, basım, yayım, dağıtım hizmetleri vérilir. Aşağıdaki banka hesabına ödeme yapılabilir.Dipçe: Editör onayından géçmeyen yazılarıñ iadesi yapılmaktadır.

QNB Finansbank / Enpara
Hesap Adı: Kutlu Yayınevi Basım Yayım Dağıtım Limited Şirketi
IBAN: TR59 0011 1000 0000 0099 4058 22

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön